wetenschap

Goede wetenschap mag wonderen niet uitsluiten

  • Tom de Haan

Op 8 maart trad prof. dr. Onno van Schayck af als directeur van het onderzoeksinstituut Caphri, nadat hij in een filmpje ‘Zin in wetenschap’ van de EO en ForumC, had verteld over een gebedsgenezing: een wonderlijke aangroei van een te kort been. Op 13 maart verscheen een open brief van 27 hoogleraren die pleitten voor de vrijheid van wetenschappers om hun persoonlijke opinies en ervaringen te verwoorden.

Het innerlijk van de mens blijft eeuwig onvindbaar

  • Eric Corsius

Gelovigen of anderen die een kerk of pelgrimsplaats bezoeken, putten uit een bestaande rituelenvoorraad van kaarsen en kruisjes. Pogingen om te ontdekken wat achter deze rituelen schuilgaat leveren nauwelijks iets op. De vorm is sterker dan de vraag naar de inhoud. Wij zullen het moeten doen met het brute ‘uiterlijke feit’ van rituelen, formules en symbolen.

Ik zal het de Heilige Vader nog één keer uitleggen

  • Tim van de Griend

Ooit was een oproep tot voortplanting gerechtvaardigd (hoewel wellicht niet geboden). Het ging om het overleven van de mensheid. Inmiddels zijn de overlevingskansen van elk individueel mens zo groot, dat de natuurlijke functie van seks nog maar in beperkte mate een argument voor goede seks kan zijn. Welke seks in morele zin goed mag heten, moet met de teloorgang van de natuurlijke functie ervan dus opnieuw doordacht worden.

Pagina's

Subscribe to wetenschap