wetenschap

Hoe heilig is m/v?

  • Marieke van Eijk

Voor veel mensen is het scheppingsverhaal in Genesis 1 een teken dat de mensheid uit slechts twee seksen bestaat: man en vrouw. In de praktijk komen we echter veel meer variatie tegen. Hoe heilig is de twee-eenheid ‘m/v’ eigenlijk?

Zelfontplooiing, een onmogelijk ideaal?

  • Sicco Claus

Hersenwetenschappers die zich in het publieke debat roeren, lijken zich zelden bewust van alle implicaties van hun opvattingen. Wat betekent het opgeven van het geloof in de vrije wil voor het door ons zo gekoesterde ideaal van ‘authenticiteit’? Wat nu als er helemaal niet zoiets bestaat als ‘weloverwogen kiezen voor bepaalde idealen’?

Armoedig verhaal

  • Mirjam van Veen

Echte discussie over homohuwelijk, euthanasie en Europa is er in Nederland niet. Een liberale meerderheid wentelt zich in een comfortabel eigen gelijk en toont zich daarbij kort van memorie. Is met de verstomming van het religieuze verhaal ook het besef uitgedoofd deel uit te maken van een traditie?

Theologie is wezenlijk christelijk

  • Maarten Wisse

Het is verleidelijk om in een plurale samenleving theologie als een neutrale onderneming te zien die vanuit willekeurig welke religie beoefend kan worden. Een dergelijke kijk op theologie ziet over het hoofd dat theologie haar oorsprong heeft in een wezenlijk christelijke gedachte, namelijk die van heil dat zich in de geschiedenis voltrekt.

Pagina's

Subscribe to wetenschap