wetenschap

Onze tijd is van God vergeven, maar weten theologen dat ook?

  • Stephan van Erp

De christelijke theologie in Nederland is de weg kwijt. Er gaapt een grote kloof tussen wetenschap en spiritualiteit, kerk en theologie staan op gespannen voet, studentenaantallen slinken en faculteiten sluiten. De theologen reageren als een kat in het nauw en proberen zich steeds opnieuw aan te passen aan de snel veranderende omgeving. Maar daarbij slaan ze telkens de verkeerde weg in…

De terugval van Felix Baumgartner

  • Tom de Haan

De sprong van Felix Baumgartner was geen sprong van vooruitgang en moed, maar van terugval en nostalgie. Zo betoogt Arjen van Veelen met het essay Een teken van armoede in de NRC van 20 oktober 2012. Was deze sprong dan geen hightech prestatie? Jawel, hightech was het zeker, maar dat diende vooral om de risico’s af te dekken.

Blasfemische kerstwens

  • Tom de Haan

Stel nu eens, dat Jezus inderdaad de zoon is geweest van een Romeinse soldaat. Stel, dat Maria's zwangerschap ongewenst is geweest, en al dan niet met haar toestemming tot stand is gekomen. Het zou het evangelie van Jezus als Gods Zoon er niet minder op maken.

Pagina's

Subscribe to wetenschap