Missie

Soms voortgestuwd, soms teruggeslagen door een traditie waarin oude verhalen centraal staan, kijken de schrijvers van gOdschrift in het hier en nu om zich heen. Niet bij machte om zélf tot een heilige waarheid te komen, maar wél scherp genoeg om te signaleren wat níet voor waarheid mag doorgaan, en moedig genoeg om iets profetisch te zeggen. Wanneer zij menen dat het nodig is, willen de theologen die gOdschrift dragen een tegengeluid laten klinken, een storende stem zijn.

De essays op deze website worden gerangschikt op vier terreinen: politiek, wetenschap, kunst en liefde. Wij menen dat politiek meer is dan management, wetenschap meer dan techniek, kunst meer dan cultuur en liefde meer dan seks. De schrijvers van gOdschrift kijken reikhalzend uit, of er ergens ware politiek, kunst, wetenschap of liefde is te bespeuren. Waarheid is voor ons veel meer uitzondering dan regel. Waarheid zet de wereld op zijn kop. Waarheid maakt een mens tot meer dan een sterfelijk dier.

De gOdschrift-redactie is begin 2016 - na tweeënhalf jaar intensieve arbeid - ontbonden.