Het innerlijk van de mens blijft eeuwig onvindbaar

  • Eric Corsius

Gelovigen of anderen die een kerk of pelgrimsplaats bezoeken, putten uit een bestaande rituelenvoorraad van kaarsen en kruisjes. Pogingen om te ontdekken wat achter deze rituelen schuilgaat leveren nauwelijks iets op. De vorm is sterker dan de vraag naar de inhoud. Wij zullen het moeten doen met het brute ‘uiterlijke feit’ van rituelen, formules en symbolen.

Subscribe to Voorpagina-feed