Het onbehagen van de middenklasse

  • Henri Geerts

Hoogopgeleide middenklassers zijn experts in het delen, opruimen of weggeven van spullen uit dikwijls veel te volle huizen. Dit economische gedrag levert een ‘opgeruimd gemoed’ op. Dat is plezierig want de economische crisis begint flink te knagen aan het zelfvertrouwen van de middenklasse.

Ook het sterven is heilig

  • Arjan Broers

In discussies over euthanasie en ‘voltooid leven’ beroepen christenen zich nogal eens op de heiligheid van het leven. Een mooie notie die niets voorstelt, tenzij we ons realiseren dat niet alleen ons leven, maar ook ons sterven heilig is.

De erfzonde biedt perspectief

  • Stefan Gärtner

De erfzonde lijkt onderdeel van een verkooppraatje waarmee ouders de doop van hun kind wordt aangesmeerd: het doopwater zal alle zonde afwassen! Gelukkig trappen ouders daar niet in. Ze willen liever dat elke verwijzing naar de nare erfzonde uit het ritueel van de doop verwijderd wordt. Maar dat is geen goed idee. De pessimistische toon van de erfzonde kan ouders namelijk een stuk realistischer maken over de wijze waarop elk kind belast wordt met onze gezamenlijke culturele erfenis en de eigen familiegeschiedenis.

Subscribe to Voorpagina-feed