liefde

De catechismus van Herman Koch

  • Evert Jan de Wijer

De romans van Herman Koch spelen zich af in het universum van keurige mensen, met Amsterdam Zuid als biotoop. De grondstelling van Koch is echter dat deze beschaving maar schijn is. Er is slechts een incident voor nodig (een moord, een aanranding van een dochter) of de ware aard van de mens komt boven water.

Zelfbevrijding

  • Sybrand van Dijk

Met de winterspelen in Sotsji staan de gelijke rechten voor homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders volop in de schijnwerpers. Over één ding was iedereen het eens: de LHBT’ers moeten zich kunnen emanciperen en deel kunnen worden van de Russische samenleving. Dat is heel wat anders dan wat de Poolse schrijver Michał Witkowski bepleit in zijn roman Lubiewo over het nichtenleven in Oost-Europa.

Het mag nog wel even crisis blijven!

  • Theo van Willigenburg

Je wenst niemand werkeloosheid of een huisuitzetting toe, maar de crisis leidt wel tot een heilzame mentaliteitsverandering onder de huidige generatie dertigers voor wie het sinds de jaren negentig ‘sky-high’ ging. ‘Verlies’ is ineens een realiteit en dat maakt weerbaar en creatief. Plotseling blijkt hoe weinig je hebt aan de ‘inspirerende’ lessen van de humanistische ‘levenskunstfilosofen’ die afgelopen jaren zo populair waren. Nee, dan Socrates, Boethius of Nietzsche die wisten hoe je groeit door crisis. Of neem al die bijbelverhalen over joodse marginalen en christelijke losers. Alleen wie weet hoe pijnlijk het echte leven soms is, kan ook de schoonheid en de goedheid daarvan ervaren. Tijd om afscheid te nemen van het virtuele bestaan!

De Kracht zal bij je zijn

  • Sybrand van Dijk

Eens ontmoette Joris Linssen een man die voor zijn eerste vrouw katholiek was geworden. Nog bijzonderder werd het, toen hij vertelde dat hij voor zijn twééde vrouw moslim was geworden. “En wat is er met uw vrouwen gebeurd?”, vroeg Joris Linssen. Zijn eerste vrouw was gestorven, zijn tweede ook. De man keek er niet minder opgewekt door. “En waar zijn ze nu?”, zoiets vroeg Linssen daarna. “In de hemel”, zei de man zonder één moment twijfel.

Spirituele groei met de GodFilter app

  • Janneke van der Veer

Een Facebookvriend deelde een artikel op mijn timeline, waarin de auteur, John Dyer, een gefingeerde figuur opvoert die een app ontwikkelt voor Google Glass: de GodFilter app. Deze app kan je helpen op de weg van spirituele groei, behoeden voor fouten (‘zonden’) en je spirituele ‘score’ bijhouden en deze delen met anderen. Deze verzonnen Godfilter app is voor Dyer aanleiding om na te denken over technologie en spirituele vooruitgang: is er sprake van spirituele groei als een app kan helpen het goede te doen en het slechte te vermijden?

Pagina's

Subscribe to liefde