liefde

Advent voor ieder kind

  • Willem Roskam

Ook in de jeugdgezondheidszorg domineert de economische taal van het ‘investeren’ de toekomstverwachtingen. Zulk economisch toekomstdenken reduceert een kind tot een getal. De gevende taal van Advent brengt het kind juist tot leven. De toekomst van Advent gebeurt daar waar zorgverleners dwars tegen bezuinigingen en getallenstrijd in met toewijding, vertrouwen en liefde naar kwetsbare kinderen omzien.

Het onbehagen van de middenklasse

  • Henri Geerts

Hoogopgeleide middenklassers zijn experts in het delen, opruimen of weggeven van spullen uit dikwijls veel te volle huizen. Dit economische gedrag levert een ‘opgeruimd gemoed’ op. Dat is plezierig want de economische crisis begint flink te knagen aan het zelfvertrouwen van de middenklasse.

Heiligen en celebrities zijn onmisbaar

  • Theo van Willigenburg
George Clooney

Net als de heiligen van weleer staan de beroemdheden van nu ver af van de gewone werkelijkheid en verwachten we grote dingen van ze. Sint Maarten zetten zich in voor vrede, genas mensen en wandelde met wilde dieren. Celebrities nu voeren actie voor het milieu, tegen dierenlied, tegen honger en ze weten soms meer voor elkaar te krijgen dan ervaren politici. Waarom hebben celebrities zo'n onweerstaanbare aantrekkingskracht? Waarom hebben we heiligen nodig, niet alleen vroeger, maar ook nu?

Lachen met je moeder

  • Kees de Groot en Marco Derks

Als orthodoxe gelovigen gevaarlijk zijn, gematigde gelovigen hooguit acceptabel, en grappige gelovigen niet kunnen bestaan, dan wordt het tijd om Sara te ontmoeten – de moeder van de gelovigen, van Joden, christenen en moslims. Kun je lachen.

Pagina's

Subscribe to liefde