liefde

Etenswaardigheden

  • Jan-Henry Wanink

De Duitse Bondsdagverkiezingen van 22 september waren net een Roemeense independent-film. Twee uur lang denk je: nu gebeurt er wat! Totdat de film plots afgelopen is en je je alweer afvraagt wat hun probleem ook alweer was. Toch was er één onderwerp dat de gemoederen van politici en burgers bezig hield: de “Veggie Day”.

Paul Cliteur bijt in zijn eigen staart

  • Jan de Vlieger

De Leidse hoogleraar Cliteur waarschuwt tegen monotheïstische godsdiensten omdat die het staatsgezag kunnen ondermijnen en terrorisme mogelijk maken. Liever polytheïsme, dat is democratischer. Wat Cliteur over het hoofd ziet is dat elke traditie met een waarheidsclaim (dus ook de Verlichting en het Liberalisme) geweld in zich kan bergen. Gelovigen denken voortdurend na over de betekenis van heilige teksten en horen in de schijnbare oproepen tot geweld iets heel anders.

Pagina's

Subscribe to liefde