politiek

Democratie als afgodendienst

  • Theo van Willigenburg

Mag Volkert van der G. weer deel uitmaken van onze samenleving als hij zijn straf voor de moord op Pim Fortuyn heeft uitgezeten? Volgens velen niet. Volkert had eigenlijk levenslang moeten krijgen omdat hij met de moord op Pim Fortuyn een aanslag pleegde op onze democratie en nooit berouw zou hebben getoond. Democratie is dus belangrijker dan respect voor een van de peilers van de rechtstaat, namelijk dat wie zijn straf heeft uitgezeten weer welkom is. Een rechtstaat kenmerkt zich door de bescherming van het individu tegen de democratische meerderheid en de door haar gelegitimeerde overheid. Wie dat vergeet heeft ook geen oog voor de gebreken waar elke democratie aan lijdt.

Een droom voor Syrië

  • Herman Teule

Een jaar voor het uitbreken van de burgeroorlog bezocht ik met een groep studenten het Mar Musa klooster in Midden-Syrië. We spraken er met de abt, de Jezuïetenpater Paolo dall’Oglio, over zijn levenswerk en passie: de dialoog met de islam. Drie maanden geleden werd Paolo ontvoerd toen hij met de rebellen probeerde te praten over de vrijlating van enkele belangrijke Syrische geestelijken.

Een overheid wil altijd mentale onderwerping

  • Theo van Willigenburg

De filosoof Sebastien Valkenberg maakte onlangs in Trouw (20/7/2013) bezwaar tegen wijsgerige theorieën en cultuuranalyses die een directe ‘bloedrode’ lijn trekken tussen de concentratiekampen uit de nazitijd en het veiligheidsbeleid van democratische overheden nu. Maar zulke op het oog groteske vergelijkingen zijn nodig om iets universeels aan het licht te brengen dat je anders niet ziet. Dat blijkt als we Bijbelse teksten en filmische verhalen over de Holocaust naast elkaar leggen.

Pagina's

Subscribe to politiek