Van Eichmann zijn we nog niet af

  • Theo van Willigenburg
Eichmann

Kan een bevlogen ambtenaar die ‘legitieme’ besluiten zo efficiënt mogelijk uitvoert een moordenaar worden? Jazeker, zei de filosofe Hannah Arendt, over wie onlangs een film gemaakt is, en ze wees naar Eichmann die op efficiënte wijze de deportatie organiseerde van miljoenen Joden naar de vernietigingskampen. Een typische bureaucraat ziet statistieken in plaats van mensen en ‘targets’ in plaats van morele waarden. Eichmann was niet uniek.

Kiezen tussen wreed en gestoord

  • Theo van Willigenburg

De ene moordenaar wordt ontoerekeningsvatbaar verklaard, de andere juist als volledig verantwoordelijk gezien. Het doel is iemand zo lang mogelijk te kunnen opsluiten in een gevangenis of TBS kliniek. Of iemand een sadistische wreedaard is of een gestoorde zielepoot hangt niet zozeer af van diens geestestoestand, maar van ons verlangen naar vergelding. Vrije wil en geestesziekte zijn in onze tijd net zo willekeurig inzetbaar geworden als dat vroeger God aangewezen kon worden als veroorzaker van onheil.

Wageningen Universiteit: God is geen knuffel

  • Stefan Gärtner

De universiteit van Wageningen heeft het proefschrift van een agrotechnoloog geweigerd. Niet omdat hij plagiaat zou hebben gepleegd of omdat het niet deugde. Hij had een veel ergere blunder begaan. Hij heeft in zijn voorwoord God bedankt voor zijn steun bij het schrijven. Als de promovendus de knuffel had bedankt waar hij als peuter zoveel om gaf of de huiskat die tijdens het typen van zijn dissertatie zo gezellig naast de computer kwam liggen dan was er niets aan de hand geweest. Wat voor religieus statement maakt de universiteit met dit verbod?

Subscribe to Voorpagina-feed