Zelfontplooiing, een onmogelijk ideaal?

  • Sicco Claus

Hersenwetenschappers die zich in het publieke debat roeren, lijken zich zelden bewust van alle implicaties van hun opvattingen. Wat betekent het opgeven van het geloof in de vrije wil voor het door ons zo gekoesterde ideaal van ‘authenticiteit’? Wat nu als er helemaal niet zoiets bestaat als ‘weloverwogen kiezen voor bepaalde idealen’?

Weg van dé waarheid

  • Thom Lagendijk

Extremisme in de naam van ‘het ware geloof’ is tegenwoordig aan de orde van de dag. De media hebben er hun handen vol aan, maar beperken zich te vaak tot een oppervlakkige opeenstapeling van losse feitjes. Er is doorgaans een gebrek aan diepere religieuze context die verder gaat dan enkel het benoemen van de zoveelste onthoofding door ISIS.

Van Eichmann zijn we nog niet af

  • Theo van Willigenburg
Eichmann

Kan een bevlogen ambtenaar die ‘legitieme’ besluiten zo efficiënt mogelijk uitvoert een moordenaar worden? Jazeker, zei de filosofe Hannah Arendt, over wie onlangs een film gemaakt is, en ze wees naar Eichmann die op efficiënte wijze de deportatie organiseerde van miljoenen Joden naar de vernietigingskampen. Een typische bureaucraat ziet statistieken in plaats van mensen en ‘targets’ in plaats van morele waarden. Eichmann was niet uniek.

Subscribe to Voorpagina-feed