Doorleef de rouw

  • Henri Geerts

Er zijn voortdurend aanleidingen om de kwestie van de betekenisvolheid van (religieuze) rouwrituelen aan de orde te stellen. Nieuwe rituelen worden verrassend genoeg zelden op hun inhoud beoordeeld. Een goed ritueel biedt de deelnemer, net als een theatervoorstelling, de vrijheid om eigen intuïties, ervaringen en herinneringen te doorleven.

Subscribe to Voorpagina-feed