De catechismus van Herman Koch

  • Evert Jan de Wijer

De romans van Herman Koch spelen zich af in het universum van keurige mensen, met Amsterdam Zuid als biotoop. De grondstelling van Koch is echter dat deze beschaving maar schijn is. Er is slechts een incident voor nodig (een moord, een aanranding van een dochter) of de ware aard van de mens komt boven water.

Gij zult slachtoffer zijn!

  • Theo van Willigenburg

Een tijdje geleden is er ’s nachts bij ons ingebroken, via een raam op onze bel étage waarvan we dachten dat het ‘onneembaar’ was. De inbreker was zo stil te werk gegaan dat zelfs onze hond niet aansloeg. Hij had een laptop en een fototoestel ontvreemd.

Het is niemands schuld

  • Kees de Groot

Vorige maand speelde ik met mijn neefje en nichtje in de zandbak van het Vondelpark. Dat was erg leuk. De volgende dag echter, gaf mijn horloge niet meer de juiste tijd aan. Sterker nog: ik meende die avond, voor het slapen gaan, zelfs duidelijk krassen op de wijzerplaat te zien die wezen op binnengedrongen zandkorrels. Ach, ik had mijn horloge ook af moeten doen! Stom, stom, stom.

Plaats maken voor God

  • Stephan van Erp

Religie is een spirituele sportschool geworden: Als we er behoefte aan hebben, gebruiken haar als inspiratie of verdieping. Dat kost even wat inspanning, maar het leidt tot een geestelijke verrijking en je voelt je er uiteindelijk beter door. Religie is zo een handelsartikel geworden: goede waar, maar inwisselbaar. In zijn boek ‘Geloof in de publieke ruimte’ schetst de voormalige aartsbisschop Rowan Williams een heel ander beeld.

Subscribe to Voorpagina-feed