Zelfontplooiing, een onmogelijk ideaal?

  • Sicco Claus

Hersenwetenschappers die zich in het publieke debat roeren, lijken zich zelden bewust van alle implicaties van hun opvattingen. Wat betekent het opgeven van het geloof in de vrije wil voor het door ons zo gekoesterde ideaal van ‘authenticiteit’? Wat nu als er helemaal niet zoiets bestaat als ‘weloverwogen kiezen voor bepaalde idealen’?

Een overheid wil altijd mentale onderwerping

  • Theo van Willigenburg

De filosoof Sebastien Valkenberg maakte onlangs in Trouw (20/7/2013) bezwaar tegen wijsgerige theorieën en cultuuranalyses die een directe ‘bloedrode’ lijn trekken tussen de concentratiekampen uit de nazitijd en het veiligheidsbeleid van democratische overheden nu. Maar zulke op het oog groteske vergelijkingen zijn nodig om iets universeels aan het licht te brengen dat je anders niet ziet. Dat blijkt als we Bijbelse teksten en filmische verhalen over de Holocaust naast elkaar leggen.

Plaats maken voor God

  • Stephan van Erp

Religie is een spirituele sportschool geworden: Als we er behoefte aan hebben, gebruiken haar als inspiratie of verdieping. Dat kost even wat inspanning, maar het leidt tot een geestelijke verrijking en je voelt je er uiteindelijk beter door. Religie is zo een handelsartikel geworden: goede waar, maar inwisselbaar. In zijn boek ‘Geloof in de publieke ruimte’ schetst de voormalige aartsbisschop Rowan Williams een heel ander beeld.

Subscribe to Voorpagina-feed