Theologie is wezenlijk christelijk

  • Maarten Wisse

Het is verleidelijk om in een plurale samenleving theologie als een neutrale onderneming te zien die vanuit willekeurig welke religie beoefend kan worden. Een dergelijke kijk op theologie ziet over het hoofd dat theologie haar oorsprong heeft in een wezenlijk christelijke gedachte, namelijk die van heil dat zich in de geschiedenis voltrekt.

Subscribe to Voorpagina-feed