Het kwaad heeft vele gezichten

  • Peter Baan
Zero Dark Thirty

Vergelding is het belangrijkste motief in de Amerikaanse oorlog tegen het terrorisme. Want hoe bestrijd je het kwaad en verdedig je vrijheid en democratie, wanneer je zelf overgaat tot marteling, moord en het systematisch schenden van mensenrechten? In de film Zero Dark Thirty wordt deze vraag wel gesteld, maar blijft een antwoord uit.

Hoe heilig is m/v?

  • Marieke van Eijk

Voor veel mensen is het scheppingsverhaal in Genesis 1 een teken dat de mensheid uit slechts twee seksen bestaat: man en vrouw. In de praktijk komen we echter veel meer variatie tegen. Hoe heilig is de twee-eenheid ‘m/v’ eigenlijk?

Paul Cliteur bijt in zijn eigen staart

  • Jan de Vlieger

De Leidse hoogleraar Cliteur waarschuwt tegen monotheïstische godsdiensten omdat die het staatsgezag kunnen ondermijnen en terrorisme mogelijk maken. Liever polytheïsme, dat is democratischer. Wat Cliteur over het hoofd ziet is dat elke traditie met een waarheidsclaim (dus ook de Verlichting en het Liberalisme) geweld in zich kan bergen. Gelovigen denken voortdurend na over de betekenis van heilige teksten en horen in de schijnbare oproepen tot geweld iets heel anders.

Weg van dé waarheid

  • Thom Lagendijk

Extremisme in de naam van ‘het ware geloof’ is tegenwoordig aan de orde van de dag. De media hebben er hun handen vol aan, maar beperken zich te vaak tot een oppervlakkige opeenstapeling van losse feitjes. Er is doorgaans een gebrek aan diepere religieuze context die verder gaat dan enkel het benoemen van de zoveelste onthoofding door ISIS.

Subscribe to Voorpagina-feed