Bono, Brad en Britney

  • Kees de Groot

Toen ik vijftien was, kocht ik een bijbel en de LP Boy van U2. ‘I will Follow’, ‘I was lost, I am found’: het klonk mij religieus in de oren. Mijn klasgenoot die beter thuis was in de postpunk dan ik, wuifde mijn suggestie dat U2 iets met het geloof had weg. Typisch van mij om dat erin te horen. Toen October uitkwam met nummers als Gloria was wel duidelijk dat Bono en de zijnen zich inderdaad het evangelie niet schaamden. Mijn punkige klasgenoten maakte dat niet uit. Mij wel. Voor mij belichaamde Bono waar het in het geloof om gaat: overgave aan iets wat groter is dan jezelf en dan alle autoriteiten die er zijn, en rebellie tegen ongelijkheid en onrechtvaardigheid.

Paul Cliteur bijt in zijn eigen staart

  • Jan de Vlieger

De Leidse hoogleraar Cliteur waarschuwt tegen monotheïstische godsdiensten omdat die het staatsgezag kunnen ondermijnen en terrorisme mogelijk maken. Liever polytheïsme, dat is democratischer. Wat Cliteur over het hoofd ziet is dat elke traditie met een waarheidsclaim (dus ook de Verlichting en het Liberalisme) geweld in zich kan bergen. Gelovigen denken voortdurend na over de betekenis van heilige teksten en horen in de schijnbare oproepen tot geweld iets heel anders.

Staat is schuldig aan doodslag

  • Theo van Willigenburg

De Nederlandse regering is hard voor asielzoekers, want het volk wil dat. Ambtenaren die moeten taxeren of een asielzoeker gevaar loopt in het land van herkomst concluderen al gauw dat het met dat gevaar wel meevalt.De Russische asielzoeker Dolmatov vluchtte naar Nederland, omdat hij vreesde als ‘verrader’ achter de tralies te verdwijnen. De Nederlandse staat zag dat anders: Dolmatov moest niet zeuren – hem wachtte in Rusland slechts een boete van € 12,50 voor deelname aan een demonstratie…..

De bal is God

  • Klaas Vos

Voorbereiden (ken uw 5-3-2), samenkomen, zitten, opstaan, zingen, kijken, juichen en huilen: voor Oranje doen we het met overgave. Dominee Klaas Vos vergelijkt zijn twee grote liefdes: voetbal en het christelijk geloof.

Subscribe to Voorpagina-feed