De ondeugd van de traagheid

  • Ger Groot

Traagheid geldt binnen de christelijke traditie als een van de zeven hoofdzonden: verwerpelijk is de vadsigheid die Gods water maar over Gods akker laat lopen. De paradox van de westerse cultuur is dat het revolutionaire en anti-traditionalistische modernisme wortelt in deze christelijke traditie. Het Westers hart dat twijfelt tussen verandering en traagheid komt er niet mee in het reine. Ook die onzekerheid behoort tot de paradoxale traditie die de Bijbel aan onze cultuur heeft nagelaten en waarin ‘traagheid’ een ondeugd kon worden.

Als democratisch beleid het leven kost van mensen…

  • Jan de Vlieger en Theo van Willigenburg

Als democratisch gelegitimeerd overheidsbeleid leidt tot de dood van onschuldige mensen, wordt dat graag geduid als een ‘incident’, een uitzondering. Talloze ‘incidenten’ laten echter zien dat ons vreemdelingenbeleid telkens weer leidt tot mensonwaardige situaties. Waarom is het zo moeilijk om te erkennen dat je dat probleem niet oplost door “computersystemen beter op elkaar te laten aansluiten” of door de oproep “om humaniteit weer centraal te laten staan”?

De grens tussen mens en techniek is schimmig

  • René Munnik

Ons bestaan is doortrokken van elektronische apparaten waarmee we onze wereld transformeren tot een intelligente en interactieve omgeving. Maar de techniek koloniseert niet alleen onze leefwereld, ze gaat ook onderhuids en kruipt tussen de oren. De grens tussen mens en machine vervaagt. Uiteindelijk staan hier de grondslagen van onze kijk op de werkelijkheid op het spel.

De catechismus van Herman Koch

  • Evert Jan de Wijer

De romans van Herman Koch spelen zich af in het universum van keurige mensen, met Amsterdam Zuid als biotoop. De grondstelling van Koch is echter dat deze beschaving maar schijn is. Er is slechts een incident voor nodig (een moord, een aanranding van een dochter) of de ware aard van de mens komt boven water.

Subscribe to Voorpagina-feed