Het onbehagen van de middenklasse

  • Henri Geerts

Hoogopgeleide middenklassers zijn experts in het delen, opruimen of weggeven van spullen uit dikwijls veel te volle huizen. Dit economische gedrag levert een ‘opgeruimd gemoed’ op. Dat is plezierig want de economische crisis begint flink te knagen aan het zelfvertrouwen van de middenklasse.

Kiezen tussen wreed en gestoord

  • Theo van Willigenburg

De ene moordenaar wordt ontoerekeningsvatbaar verklaard, de andere juist als volledig verantwoordelijk gezien. Het doel is iemand zo lang mogelijk te kunnen opsluiten in een gevangenis of TBS kliniek. Of iemand een sadistische wreedaard is of een gestoorde zielepoot hangt niet zozeer af van diens geestestoestand, maar van ons verlangen naar vergelding. Vrije wil en geestesziekte zijn in onze tijd net zo willekeurig inzetbaar geworden als dat vroeger God aangewezen kon worden als veroorzaker van onheil.

Wat moet je denken bij opstanding?

  • Theo van Willigenburg

‘Opstanding uit de doden’: het is een typerend voorbeeld van een begrip dat ooit verwees naar een werkelijkheid waar mensen in konden geloven maar waar we ons nu niets meer bij kunnen voorstellen. In plaats van de opstanding te verstaan vanuit onze ervaring pleit de atheïstische filosoof Žižek juist voor de historiciteit van de opstanding. Juist de onvoorstelbaarheid van de opstanding is van cruciaal belang.

Subscribe to Voorpagina-feed