Ik ben en blijf een blanco blad

  • Francine Burema

Ik ben geboren als een leeg blad. Geen vooroordelen over wie dan ook: precies zoals mensen zijn bedoeld. En toch merk ik dat, in de slechts 17 jaar dat ik op deze aarde rond loop, op ontelbaar verschillende manieren vooroordelen mijn hoofd in worden geprobeerd te proppen. Door politici, door school, door vrienden en familie, maar bovenal: door de media.

Een overheid wil altijd mentale onderwerping

  • Theo van Willigenburg

De filosoof Sebastien Valkenberg maakte onlangs in Trouw (20/7/2013) bezwaar tegen wijsgerige theorieën en cultuuranalyses die een directe ‘bloedrode’ lijn trekken tussen de concentratiekampen uit de nazitijd en het veiligheidsbeleid van democratische overheden nu. Maar zulke op het oog groteske vergelijkingen zijn nodig om iets universeels aan het licht te brengen dat je anders niet ziet. Dat blijkt als we Bijbelse teksten en filmische verhalen over de Holocaust naast elkaar leggen.

Subscribe to Voorpagina-feed