Oog voor de transcendentie in techniek

  • Ciano Aydin
transcendentie in techniek

Technologisch kunnen ingrijpen in de natuur betekent geenszins dat wij de natuur volledig naar onze hand kunnen zetten en er volledig over kunnen beschikken. We kunnen de natuur alleen maar ‘beheersen’ voor zover we gehoorzamen aan datgene wat zich aan onze macht onttrekt. Dat inzicht ontbreekt bij mensen die technologie opvatten als een synoniem voor controle.

Waar blijft de moraal als God niet meer meekijkt?

  • Stefan Gärtner
Gods eye

Ethiek moet intrinsiek gemotiveerd zijn. Je moet het doen omdat je overtuigd bent ‘dat het zo hoort’. In het verleden speelde vooral God een rol om het gedrag van mensen via de kerk te controleren. Dat is vandaag de dag ongeloofwaardig, ook al laten we de controle – maar nu via camera's en toezichthouder – niet los. Gelukkig zijn er goede voorbeelden – vooral in het joodse denken – over hoe je ethiek en geloof kunt verbinden, zonder terug te vallen in de gezagsmoraal van toen.

Een droom voor Syrië

  • Herman Teule

Een jaar voor het uitbreken van de burgeroorlog bezocht ik met een groep studenten het Mar Musa klooster in Midden-Syrië. We spraken er met de abt, de Jezuïetenpater Paolo dall’Oglio, over zijn levenswerk en passie: de dialoog met de islam. Drie maanden geleden werd Paolo ontvoerd toen hij met de rebellen probeerde te praten over de vrijlating van enkele belangrijke Syrische geestelijken.

Hoezo goed zonder God?

  • Roy Harmanus

Kunnen we objectief spreken over goed en kwaad wanneer God niet bestaat? Wat maakt idealen als mensenrechten moreel voorbeeldig en de aanslag op Charlie Hebdo moreel verwerpelijk? Persoonlijke voorkeur? Om dit soort relativisme te vermijden, is Gods bestaan noodzakelijk.

Subscribe to Voorpagina-feed