Ik zal het de Heilige Vader nog één keer uitleggen

  • Tim van de Griend

Ooit was een oproep tot voortplanting gerechtvaardigd (hoewel wellicht niet geboden). Het ging om het overleven van de mensheid. Inmiddels zijn de overlevingskansen van elk individueel mens zo groot, dat de natuurlijke functie van seks nog maar in beperkte mate een argument voor goede seks kan zijn. Welke seks in morele zin goed mag heten, moet met de teloorgang van de natuurlijke functie ervan dus opnieuw doordacht worden.

Het onbehagen van de middenklasse

  • Henri Geerts

Hoogopgeleide middenklassers zijn experts in het delen, opruimen of weggeven van spullen uit dikwijls veel te volle huizen. Dit economische gedrag levert een ‘opgeruimd gemoed’ op. Dat is plezierig want de economische crisis begint flink te knagen aan het zelfvertrouwen van de middenklasse.

Subscribe to Voorpagina-feed