Een overheid wil altijd mentale onderwerping

  • Theo van Willigenburg

De filosoof Sebastien Valkenberg maakte onlangs in Trouw (20/7/2013) bezwaar tegen wijsgerige theorieën en cultuuranalyses die een directe ‘bloedrode’ lijn trekken tussen de concentratiekampen uit de nazitijd en het veiligheidsbeleid van democratische overheden nu. Maar zulke op het oog groteske vergelijkingen zijn nodig om iets universeels aan het licht te brengen dat je anders niet ziet. Dat blijkt als we Bijbelse teksten en filmische verhalen over de Holocaust naast elkaar leggen.

Een droom voor Syrië

  • Herman Teule

Een jaar voor het uitbreken van de burgeroorlog bezocht ik met een groep studenten het Mar Musa klooster in Midden-Syrië. We spraken er met de abt, de Jezuïetenpater Paolo dall’Oglio, over zijn levenswerk en passie: de dialoog met de islam. Drie maanden geleden werd Paolo ontvoerd toen hij met de rebellen probeerde te praten over de vrijlating van enkele belangrijke Syrische geestelijken.

Subscribe to Voorpagina-feed