Sloopwerk in de Bijlmer

  • Erik Sengers

We gaan naar een participatiesamenleving, zegt de regering. Wel jammer dat onder deze vlag een vracht aan bezuinigingen wordt aangevoerd. In Amsterdam worden de fundamenten onder de civil society vandaan getrokken.

Het kwaad heeft vele gezichten

  • Peter Baan
Zero Dark Thirty

Vergelding is het belangrijkste motief in de Amerikaanse oorlog tegen het terrorisme. Want hoe bestrijd je het kwaad en verdedig je vrijheid en democratie, wanneer je zelf overgaat tot marteling, moord en het systematisch schenden van mensenrechten? In de film Zero Dark Thirty wordt deze vraag wel gesteld, maar blijft een antwoord uit.

Subscribe to Voorpagina-feed