liefde

De erfzonde biedt perspectief

  • Stefan Gärtner

De erfzonde lijkt onderdeel van een verkooppraatje waarmee ouders de doop van hun kind wordt aangesmeerd: het doopwater zal alle zonde afwassen! Gelukkig trappen ouders daar niet in. Ze willen liever dat elke verwijzing naar de nare erfzonde uit het ritueel van de doop verwijderd wordt. Maar dat is geen goed idee. De pessimistische toon van de erfzonde kan ouders namelijk een stuk realistischer maken over de wijze waarop elk kind belast wordt met onze gezamenlijke culturele erfenis en de eigen familiegeschiedenis.

Wat moet je denken bij opstanding?

  • Theo van Willigenburg

‘Opstanding uit de doden’: het is een typerend voorbeeld van een begrip dat ooit verwees naar een werkelijkheid waar mensen in konden geloven maar waar we ons nu niets meer bij kunnen voorstellen. In plaats van de opstanding te verstaan vanuit onze ervaring pleit de atheïstische filosoof Žižek juist voor de historiciteit van de opstanding. Juist de onvoorstelbaarheid van de opstanding is van cruciaal belang.

Sloopwerk in de Bijlmer

  • Erik Sengers

We gaan naar een participatiesamenleving, zegt de regering. Wel jammer dat onder deze vlag een vracht aan bezuinigingen wordt aangevoerd. In Amsterdam worden de fundamenten onder de civil society vandaan getrokken.

Luther en de Qualified Self

  • Stefan Gärtner

De Qualified-Self-beweging die haar oorsprong heeft in de Silicon Valley van Californië streeft naar perfectionering van het eigen leven onder gebruikmaking van de zegeningen van de digitale wereld. Door voortdurend verbonden te zijn met slimme computers kunnen we telkens de optimale keuze maken. Bij Luther is echter het besef ontsproten dat we niet alles louter uit onszelf kunnen en moeten halen. Jezelf optimaliseren is een doel dat nooit te bereiken valt: het kan altijd beter, gezonder, sneller, slimmer, sterker. Dat besef leidt tot een heel andere levensstijl.

Pagina's

Subscribe to liefde